Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji OSA 2024

rodzaj uczestnictwa


okres pobytu w hotelu "Zamek" / "Baltazar" / "Hotel Milord"
(Rezerwacja we własnym zakresie)

-

Wybrany hotel do noclegów