Ważne daty:

rozpoczęcie rejestracji na Konferencję: 01.02.2024 r.

wysyłanie streszczeń: do 31.05.2024 r.

akceptacja streszczeń: do 15.06.2024 r.

wysyłanie referatów: do 15.06.2024 r.

przesłanie opłaty konferencyjnej: do 01.06.2024 r.

(po 01.06. opłata podwyższona o 10%)

rezerwacja miejsca w hotelach we własnym zakresie (z konferencyjnym upustem)

"Zamek" - tel: +48 728 224 498 g.09.00 – 15.00, mail: b.mlynarska@zamekpultusk.pl, P. Beata Młynarska

"Baltazar" - tel: +48 236 920 475

"Hotel Milord" - tel: 23 692 06 05

Rezerwacja miejsca do: 01.07.2024 r.