Komitet Naukowy Konferencji OSA 2024

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mirosław Meissner

Sekretarz Naukowy: dr hab. inż. Tomasz Zieliński, prof. IPPT PAN

Członkowie