Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: dr inż. Zbigniew Trawiński

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski

Pełnomocnik ds. Konkursu o Nagrodę im. Marka Kwieka: prof. dr hab. inż. Jan Żera

Członkowie

prof. dr hab. inż. Mirosław Meissner

dr hab. Przemysław Ranachowski

mgr inż. Jerzy Maciejczyk

mgr inż. Karolina Pondel-Sycz

mgr inż. Hanna Turkowska

dr hab. inż. Witold Mikulski, prof. CIOP-PIB