Kontakt: zranach@ippt.pan.pl

Organizatorami Konferencji są:

- Oddzial Warszawski PTA

- Komitet Akustyki PAN

- Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Tematyka Konferencji:

- akustyka biomedyczna

- akustyka mowy

- akustyka wnętrz

- akustyka fizyczna

- elektroakustyka

- ultradzwięki

- ochrona przed hałasem

- akustyka budowlana

- hydroakustyka

- popularyzowanie akustyki ze szczególnym uwzglednieniem

dziedzin ważnych dla nauki, kultury, społeczeństwa

gospodarki narodowej i ochrony środowiska

- akustyka architektoniczna

- akustyka urbanistyczna